Pemakaian kostum merupakan sebahagian daripada tradisi tertua di bandar itu dan merupakan acara perwakilan Wallonia.