Tanggal 31 - Sevenation & Zila AF4

Segmen bersama Buskers diadakan dua minggu sekali pada hari Jumaat.