Ramadan: Erti kelaparan rakyat miskin, mangsa perang dan bantuan kemanusiaan MRA.