Penggabungan syarikat beri kelebihan dalam skala ekonomi