Pelan Antirasuah Nasional -Bersediakah ahli politik?

[BAHAGIAN 2] Temubual bersama Tan Sri Abu Kassim, Ketua Pengarah Pusat Governans, Intergriti dan Antirasuah Nasional (GIACC)