Osman Sapian dihalau oleh orang kampungnya sendiri.