Mornink Blues 17 Jan. 2019: Raja dan Perlembagaan dalam era baharu Malaysia

1. Tajuk utama akhbar Utusan Malaysia 2. Temubual topik Raja dan Perlembagaan 3. Langsung dari Cameron Highlands