Mornink Blues 17 Jan. 2019: Raja dan Perlembagaan dalam era baharu Malaysia