Terjun ke dunia perniagaan bukanlah satu langkah yang mudah kerana perlu berhadapan dengan risiko. S

Terjun ke dunia perniagaan bukanlah satu langkah yang mudah kerana perlu berhadapan dengan risiko. Setuju atau tidak?

Terjun ke dunia perniagaan bukanlah satu langkah yang mudah kerana perlu berhadapan dengan risiko. Setuju atau tidak?