Kumpulan Utusan dan ANGKASA meraikan Anak-Anak Yatim

Majlis meraikan anak-anak yatim Kumpulan Utusan bersama-sama Angkatan Koperasi Kebangsaan Malasyia berhad (ANGKASA)