Batal atau tidak puasa jika menggunakan 'inhaler' kerana asma?