Dalam latihan Genius Corner siri 112, kita telah mempelajari kaedah menggunakan syarat if..else untuk menguruskan pilihan. Namun jika pilihan yang disediakan terlalu banyak, syarat switch..case lebih sesuai digunakan kerana ia lebih kemas dan teratur.

Semakan

Melalui kedua-dua latihan tadi, terbukti bahawa penyata break amat penting dalam kondisi syarat switch.

Tanpanya, intrepreter pelayar web akan melaksanakan semua pilihan case dalam cabang switch hingga selesai.

Soalan

Sebelum ruangan minggu ini ditamatkan, anda perlu menyelesaikan beberapa soalan latihan.

1. Tukar nilai grade kepada integer 81.
2. Ubah kondisi switch supaya menerima julat jawapan berbentuk integer.
3. Sediakan kondisi seperti pemarkahan peperiksaan.

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau cadangan, sila tinggalkan komen di www.farizgaskin.com dan kami akan cuba jawab sepantas mungkin. 

Sehingga bertemu lagi dalam ruangan yang sama minggu hadapan, selamat mencuba!s