Melalui artikel minggu ini, kita akan mendalami pemboleh ubah dan jenis data dalam Arduino.

Semakan

Melalui latihan tadi, kita telah pelajari enam jenis pemboleh ubah utama yang digunakan dalam kod aturcara Arduino.

Pemilihan jenis data yang sesuai memastikan aplikasi anda cukup ringan untuk dilarikan dalam IC (Integrated Circuit) Arduino dalam tempoh yang lama serta menjimatkan penggunaan bateri.

Contohnya, memasang kamera di tengah hutan bagi mengambil gambar harimau, rusa dan sebagainya.