Persefahaman baharu ini bukan perkara yang wajar dipandang enteng dunia. Jika terlaksana pe­rancangan OBOR melangkaui sempadan benua dari Jakarta sehingga ke Rotterdam, ia bakal melakar semula peta perdagang­an dan geopolitik dunia pada skala yang tiada tolok ban­dingnya, sekali gus meletakkan China sebagai pemacu utama globalisasi era baharu. Implikasinya wajar di­perhalusi oleh semua, apatah lagi Malaysia sebagai sebuah nega­ra yang sangat terdedah kepada trend global. Suka atau tidak, kita perlu meneliti aspirasi besar negara China lantas mempersiap-siaga langkah-langkah atau dasar-dasar persediaan yang sesuai. Dalam erti kata lain, meski kita gemar de­ngan konsep “kerjasama menang-menang”, ia mesti diseimbangkan dengan kewaspadaan dan kebijaksanaan terancang.

Maka, sambil kita tunggu dan lihat bagaimana perancangan China atas kertas diterjemah kepada pembangunan fizikal hakiki, kita sudah mampu membaca sedikit sebanyak petanda cita-cita tersi­rat negara itu. Menariknya, petanda yang wujud menggambarkan bahawa China mempu­nyai matlamat melangkaui lebih daripada aliran perdagangan dan pelaburan semata-mata. Sebalik­nya, kita melihat gambaran sebuah negara yang mengimpikan status sebagai kuasa besar dunia yang punyai pengaruh sepertimana Barat sebelum ini.

Sebahagian daripada tanda-tanda ini telah pun muncul se­perti dalam contoh perbelanjaan sejumlah AS$10 bilion setiap tahun untuk projek-projek “kuasa lunak” (soft power) seperti membiayai Institut-institut Confucius di 140 buah negara mengajar bahasa dan masakan China, menaja sambutan Tahun Baharu Cina di negara-negara luar, melabur di dalam media bahasa Inggeris dan membina stadium-stadium untuk pasukan bola sepak di benua Afrika. Bandingkan skala perbelanjaan tersebut dengan Amerika Syarikat pada 2014 yang memperuntukkan hanya AS$670 juta untuk diplomasi awam.

Semua ini tidak bermaksud Malaysia semestinya harus gusar merebut peluang keemasan kemasukan pelaburan beratus bi­lion yang mampu menyuntik peluang pekerjaan dan pulangan ekonomi untuk rakyat dan negara. Suka atau tidak, Malaysia adalah sebuah ekonomi yang bergantung kepada perdagangan dan keterbukaan. Tetapi seperti yang sudah diba­yangkan di atas, tidak salah juga sekiranya dalam kita me­nyambut pelaburan dan peluang dari China dengan dakap­an terbuka, kita juga meletakkan diri supaya mencapai matlamat ekonomi jangka panjang kita sendiri.

Secara hakiki, ini bermaksud bahawa syarikat-syarikat Malaysia perlu mengaut lebih daripada sekadar kekayaan mudah dan cepat melalui subkontrak dengan margin keuntungan yang rendah daripada kontraktor utama China. Sejauh mana mampu, kita juga harus menggalakkan perusahaan bersama yang mensyaratkan pemindahan teknologi dan kepakaran daripada syarikat China kepada syarikat Malaysia.

Selain itu, meski kita mengalu-alukan projek-projek infrastruktur besar bagi membantu mencapai sasaran pelaburan dan pertumbuhan ekonomi, bagi jangka masa panjang, Malaysia perlu merangka strategi yang tepat supaya sumber pelaburan baharu dari China ini juga dapat membantu membangunkan kepakaran tempatan dalam bidang dan industri lain. Khususnya, kita wajar menguta­ma­kan industri dengan nilai tam­bah tinggi yang sudah pun ter­maktub dalam dokumen Mo­del Baharu Ekonomi kita seperti tek­­nologi hijau, petrokimia dan perban­kan Islamik, selain pe­luang lain melalui Zon Perdagangan Bebas Digital yang dilancarkan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini.

Natijahnya, Malaysia harus sen­tiasa mencorak kaedah dan pelaksanaan pelaburan China ini berdasarkan hala tuju yang kita sendiri tentukan, bukan sebalik­nya. Kita menyakini kemampuan Kerajaan Malaysia memimpin stra­tegi ini kerana semuanya memerlukan kerja keras dan kajian mendalam. Bukan mudah cuba merencana negara lain apatah lagi negara besar seperti China. Tetapi untuk situasi “menang-me­nang” terlaksana, kita juga per­lu ada sedikit-sebanyak kuasa meletak syarat-syarat tertentu di dalam perkongsian ekonomi de­mi memastikan kepentingan negara kita terpelihara.

Untuk sesetengah negara lain yang sedikit mundur pemba­ngu­nannya berbanding Malaysia, barangkali pendekatan menerima apa sahaja bentuk pelaburan dari China tanpa mencorak terma dan syarat adalah langkah yang tepat buat mereka. Tetapi tidak Malaysia. Dari satu sudut, kita berada dalam situasi yang lebih sukar berbanding negara-negara yang baru membangun. Kerana bagi Malaysia yang telah pun melalui era pembangunan pesat sebelum ini, keadaan sekarang memerlukan kita amat strategik dan te­rancang dalam memba­ngun kepakaran dan subsektor ter­tentu, lantas me­lon­jakkan negara kita sebagai se­buah negara “Top 20” dunia sepertimana hasrat Per­dana Menteri untuk mengisi visi Transformasi Nasio­nal 2050 (TN50).

PENULIS ialah Ahli Jawatankuasa Pemuda UMNO Malaysia dan seorang Duta TN50.