Kejayaan Malaysia sebenarnya memerlukan ramuan seperti prinsip kepimpinan bertauladan, visi dan misi yang dikongsi bersama, model minda yang positif, kemahiran komunikasi yang hebat dan berupaya bekerja dalam satu pasukan.

Dalam konteks ini, gagasan Dr. Peter Senge dalam Learning Organization (1992) cukup relevan untuk kita jadikan asas perbincangan bagaimana kita harus menguruskan sesebuah organisasi mahupun negara bangsa dengan lebih berkesan dan lebih bermakna.

Tom Duncan ( 1992) pakar komunikasi pemasaran bersepadu (IMC) dan sarjana komunikasi pemasaran dari Denver, Colorado_ sekali gus memperihalkan betapa kejayaan mesti dijadikan satu wadah untuk dipromosikan lalu dijenamakan dan dijadikan produk yang mempunyai nilai dalam kalangan khalayak sasaran. Justeru, kejayaan Malaysia sebagai satu jenama mesti diurus dan dipromosikan kepada semua pemegang taruh (stakeholders) tanpa kerenah selain gerak kerja menguruskan Malaysia mesti dikomunikasi secara konsisten.

Persoalannya apakah kejayaan Malaysia sudah dijenamakan sebagai satu identiti? Apakah bentuknya? Komponennya dan ciri penjenamaanya? Apakah visi dan misinya sehinggakan khalayak sasaran alpa mahupun tidak tahu menghayati misi dan visi serta nilai jenama kejayaan Malaysia ini? Di mana silapnya jika konsep 1Malaysia sebagai ramuan kejayaan Malaysia difahami tetapi tidak dihayati rakyat bahkan gagal dimanfaatkan dalam sistem sosio-politik apatah lagi lanskap media negara?

Di manakah integrasi mahupun gerakan internal marketing seperti dituntut oleh pendekatan IMC dan pihak kepemimpinan atasan negara? Sudahkah setiap mesej kejayaan Malaysia dikomunikasikan secara bersepadu? Berlakukah integrasi atasan dan bawahan serta melintang mahu menegak atau hanya sekadar melihat kepentingan jabatan atau sektor masing-masing bukan kepentingan pemegang taruh? Bagaimanakah penyelarasan antara jabatan dan pemegang taruh?

Semua ini memerlukan IMC dalam melestarikan produk kejayaan Malaysia. Ia mengambil kira penggemblengan 4C dalam gerakan IMC (Integrated marketing communication)

Setiap program mahupun gerak kerja mesti bermula dengan mengenalpasti secara tuntas pengguna sasaran dalam erti kata sebenarnya. C iaitu konsumer merujuk kepada pengguna yang setia, berpotensi dan atas pagar. Mereka perlu dibina , diterokai dan dipelihara keperluan dan kehendak masing-masing khususnya dalam sudut penggunaan media dan gratifikasi serta kepuasan politik, sosio-ekonomi. Setiap usaha memahami serta membina perhubungan dengan kumpulan pengguna/sasaran ini wajar direkayasakan dan disemarakkan secara konsisten lagi berkesan. Mereka mesti dipuaskan semaksima mungkin.

Keduanya ialah komunikasi sebagai usaha dan gerak kerja membina dan menuntaskan perhubungan yang mantap lagi berkekalan. Program kesetiaan, pemerkasaan, pengukuhan dan proses merakyatkan kejayaan Malaysia mesti diselaraskan dan di lonjakkan secara holistik dan berpanjangan. Konsep 1Malaysia merupakan ramuan baik untuk gerak kerja ini.

Dalam konteks ini, agensi kerajaan dan pihak NGO serta swasta mesti disinergikan gerakan mereka dalam satu suara dan tema bukan bersifat simpang siur. Mesej dan saluran media digunakan biarlah terus terang dengan pendekatan pelbagai saluran media khususnya menepati sasaran dalam konteks media baru dan lama.

Komunikasi mesti bersifat sehala/interaktif dan timbal balik semoga sasaran menjadi lebih faham dan bermotivasi mengendalikan proses penyampaian maklumat dan berkomunikasi tanpa banyak kerenah. Mekanisme siapa bertanggungjawab dan memberikan respons /maklumat secara tuntas lagi berkesan mesti di kemaskinikan secara total. Sistem komunikasi mesti ditafsir sebagai bukan propaganda bahkan maklumat yang sahih lagi berwibawa.

Ketiga ialah keselesaan atau convenience yang menuntut kita berupaya mengupayakan pemegang taruh menjadi pemimpin pendapat dan sekali gus menawarkan keselesaan penggunaan dan pemerkasaan produk kejayaan Malaysia contohnya 1Malaysia rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan mengambil kira betapa soal keselesaan dan kemudahan prasarana, dan semua aspek social engineering dan political marketing diupayakan dengan sempurna. Sebagai contoh, pemikiran kognitif dan perilaku positif IMalaysia menawarkan citra keselesaan dan kemudahan maklumat dan sebagainya dapat dimanfaatkan semaksima mungkin oleh khalayak sasaran sebagai pengguna setia dan sebaliknya.

Akhirnya gerak kerja mesti didokong oleh penggunaan kos dan bajet yang munasabah lagi berhemah tanpa pembaziran bahkan dengan pulangan baik lagi pencapaian memberangsangkan. Yang pentingnya, ia mesti mencapai sasaran objektif serta NKRA di dalam konteks memahami Wawasan 2020, memanfaatkan 1Malaysia, dan sekali gus sebagai contoh keperluan dan kehendak sasaran atau rakyat dapat dipenuhi sesuai dengan hala tuju serta misi transformasi kerajaan Malaysia.

Kesimpulannya, kejayaan Malaysia sebagai satu produk dan jenama mesti diurus sebagai satu program komunikasi pemasaran bersepadu. Bukan sahaja semua perkakas IMC digembleng seperti periklanan, perhubungan awam, promosi jualan, pengatur cara, penggemblengan media baru dan lain-lain bahkan kerja berpasukan dalam konteks LO ( Learning organisation) mesti di perkasakan.

Kita mesti mengamalkan 4Cs dengan mengambil kira siapa khalayak sasaran, apakah bentuk komunikasi kita dalam memantapkan perhubungan setia, menawarkan kemudahan dan keselesaan serta pengalaman yang menyeronokkan sambil memantau kegunaan bajet yang bermunasabah lagi berhemah. Jika tidak, integrasi, kesepaduan serta sinergi akan mungkin menggagalkan setiap kejayaan Malaysia yang tidak upaya dikomunikasi dan diuruskan seperti tuntutan IMC.

Maka, kerajaan menghadapi 2014 dan seterusnya mesti menguruskan kejayaan Malaysia lebih bersepadu dan sinergistik tanpa banyak kerenah dan terpengaruh serta terlalu obses dengan permainan gerak saraf perang saraf musuh dalaman atau luaran mahupun pihak pembangkang.