Adakah pihak berkuasa hanya akan membaikinya selepas berlaku korban nyawa?

Diharapkan kerosakan tersebut segera diperbaiki untuk keselesaan penduduk setempat.

TEROPONG KARAT

Sepang