Sebarang cadangan untuk membuka IPT kepada semua golongan harus dilihat dan dinilai secara positif dengan minda dan hati lebih terbuka sesuai dengan keadaan semasa dalam negara kini.

Tidak menjadi satu dosa atau kesalahan untuk membuka pintu semua IPT dalam negara kepada semua pihak tanpa mengira latar belakang mereka kerana setiap rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan pendidikan di peringkat tinggi dengan adil dan saksama.

Usaha membuka IPT untuk semua golongan juga memberi banyak ruang dan peluang kepada para pelajar dalam institusi itu sendiri untuk belajar mengenali antara satu sama lain serta bersaing secara sihat sesama mereka dalam proses menimba ilmu.

DR. MUZAFFAR SYAH MALLOW

Universiti Sains Islam Malaysia