Zainudin
ZAINUDIN

Pengetua SMK Sungai Besi, Zainudin Mohamad berkata, pendekatan Utusan Pelajar yang menyajikan artikel diikuti de­­ngan langkah menjana pemikiran pelajar dapat membangkitkan minda eksplorasi mereka.

“Selain dapat menambah pengetahuan am, pelajar juga memperoleh manfaat dari segi akademik menggunakan sumber rujukan alternatif menerusi Utusan Pelajar,” katanya ketika ditemui di sekolahnya di Kuala Lumpur, baru-baru ini.

SMK Sungai Besi yang dalam misi mencapai penarafan empat bintang Program Penjenamaan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21) Kumpulan Utusan dengan sokongan Kementerian Pendidikan turut melaksanakan Modul 10 Mi­nit dalam perhimpunan rasmi sekolah.

Menurut guru sains, Nurhafizah Mat Lazim, Modul 10 Minit ini bermanfaat dalam membentuk keyakinan, kepemimpinan dan kerjasama kumpulan kerana aktivitinya berpusatkan pelajar.

“Menerusi modul ini, kita memberi peluang dan ruang kepada pelajar melaksanakan aktivi­ti di bawah bimbin­gan guru sebagai pe­­-
mudah cara,” tambah­nya.

Modul 10 Minit me­ru­pakan aktiviti ringan PAK-21 berdasarkan te­ma untuk mencetus pemikiran pelajar yang dibangunkan dengan kerjasama Institut Pendidikan Guru (IPG) Kampus Ilmu Khas.

Pada tahun ini, Modul 10 Minit ini dimantapkan lagi dengan memasukkan elemen pentaksiran berbanding hanya aktiviti KBAT sahaja pada tahun lalu.

Penambahbaikan juga dibuat dari segi penambahan muka surat, reka bentuk dan gaya penyampaian yang lebih menarik.