menghormati kasih yang diberi

menyanjungi budi yang diterima

malu bertentangan mata

aku tahu runduk mu

bukan tunduk merajuk

tetapi memeram isi yang bernas

menyerikan citranya sejernih cinta

dan memutihkannya dengan roh kelangsungan

aku tahu runduk mu

bukan runduk merajuk

tetapi memendam segenap kekuatan

untuk menggaulkan udara, sinaran dan hujan

menjadi rahmat kepada pesawah

demi peluh yang melimpah tumpah

dan di hadapan runduk mu

aku malu mendukung egoisme

hiba menjadi tua tanpa jasa

RAMLAN ABD. WAHAB

Shah Alam, Selangor