Pertemuan dan kunjungan hormat diketuai Prof. Emeritus Datuk Dr. Zainal Kling selaku Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu (UiTM) dan Prof. Dr. Jamalunlaili Abdullah selaku Dekan Fakulti Senibina, Perancangan dan Ukur, UiTM Shah Alam.


Konvensyen ini bertujuan untuk mengumpul para ilmuan, ahli akademik yang berpengalaman dalam Tanah Rizab Melayu (TRM) untuk membincangkan dan merungkai isu serta cabaran yang dihadapi dalam menangani masalah serta mengusulkan strategi terbaik dalam memelihara TRM untuk generasi akan datang.

rezab-2
 


Keterangan lanjut mengenai konvensyen ini boleh diperolehi dengan melayari www.trmuitm.wixsite.com/website.