Guru Selia Digital Classroom SM Sains Tuanku Jaafar, Kamarulzamri Bakar berkata, aplikasi Google Classroom yang merupakan salah satu aplikasi yang terdapat dalam Google boleh dijadikan pembelajaran maya atau Virtual Learning Enviroment (VLE) kerana ia mesra pengguna, mudah dikendalikan, lebih bersistem, menarik minat pelajar untuk belajar malah boleh digunakan secara percuma.

Menurutnya, aplilkasi tersebut menjimatkan penggunaan kertas dan lebih menarik, ia bukan sahaja boleh digunakan dalam PdPC malah dapat dipraktikkan dalam urusan pentadbiran pejabat dan pengurusan berkaitan dengan urusan pentadbiran rekod.

“Google Classroom merupakan aplikasi yang lebih maju dalam menepati ciri-ciri pembelajaran Abad Ke-21 kerana melaluinya, guru atau pelajar boleh mencipta ruang kelas secara maya, membantu menghantar tugasan, melaksanakan penilaian tugasan-tugasan yang dikumpulkan oleh sistem secara teratur dan bersistem.

“Semua rekod tugasan disimpan oleh sistem mengikuti tarikh dan kelas maya yang dicipta oleh guru dan guru tidak perlu bimbang jika berlaku penyalahgunaan oleh pelajar kerana Google Classroom memberikan hak akses kepada guru.

“Guru yang mengatur tugasan dan pelajar hanya boleh melihat, melakukan suntingan bahkan berkolaboratif juga melalui Google Classroom di bawah kawalan dan pemantauan guru yang sentiasa boleh memantau perkembangan belajar pelajar,’’ katanya.

Menurut Kamarulzamri, antara keistimewaan aplikasi Google Classroom, ia menyediakan ru­angan berforum bagi diskusi sehingga guru boleh membuka sebuah diskusi kelas yang menye­ronokkan kerana komen-komen yang dilaksanakan boleh dianggap se­perti aktiviti memberi komen di Facebook.

“Kehadiran Google Classroom bukan sahaja menggantikan penggunaan kertas dan papan tulis, malah proses tersebut menjadikan proses belajar dan mengajar menjadi murah dan cepat, tidak mustahil Google Classroom boleh menggantikan kelas formal atau menjadi ruangan kelas pada depan.

“Selain itu, aplikasi berkenaan juga boleh diakses melalui laman sesawang Google malah aplikasi ini juga boleh dimuat turun di telefon bimbit melalui aplikasi Playstore bagi system Android dan Appstore bagi system IOS,’’ katanya.

Beliau berkata, antara ciri-ciri aplikasi Google Classroom membantu sinkronasikan dengan Google Docs, Drive dan Gmail dalam melakukan semua kerja normal seorang guru seperti memungut hasil kerja pelajar, menyemak, memberi markah, memberi maklum balas acara langsung tanpa menggunakan sebarang kertas.

“Pada masa sama guru boleh membuat pengumuman secara terus serta memberi komentar dengan pelajar dalam ‘masa sebenar, secara tidak langsung, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru sama ada dalam atau luar bilik darjah.

“Malah, aplikasi ini membantu kerja pengkhususan lebih teratur yang mana secara automatik akan mencipta ‘folder’ bagi setiap tugasan dan untuk setiap pelajar de­ngan dapat memuat naik segala kerja dan dapat menyemak semula di laman tugasan mereka,’’ katanya.

Kamarulzamri turut menawarkan panduan buku Aplikasi Google Classroom Dalam Pembelajaran Abad Ke-21 yang dihasilkan sendiri oleh beliau bagi membantu guru mengikuti langkah demi langkah bagaimana menggunakan Google Classroom atau hubungi beliau me­lalui email [email protected]