Statut Rome tidak beri hak kepada golongan LGBT

Statut Rome tidak beri hak kepada golongan LGBT