داتوق باندر كوالا لمڤور، داتوق نور هشام احمد دحلان بركات، تياد سبارڠ ادوان برتوليس دهانتر كڤد ڤيهقڽ اونتوق تيندقن لنجوت.

”ساي نق تاڽ، مرک ادوكن ڤركارا ترسبوت كڤد سياڤ؟ سياڤ اينديۏيدو  يڠ دمقصودكن  اوليه ڤنياڬ. كالاو تياد ادوان برتوليس، باڬايمان كامي ماهو امبيل تيندقن،“ كاتاڽ كتيک دهوبوڠي دسيني هاري اين.

بلياو بركات دمكين باڬي مڠولس دعوا؞ن ڤنياڬ ممبا؞يقي بومبوڠ يڠ برلوبڠ باڬي ايلق ليتر ڤينتس كتيک هوجن تتاڤي تياد سبارڠ تيندقن دأمبيل.

باڬايماناڤون كاتاڽ، مسئله ترسبوت اكن دبري ڤرهاتين باڬي ممستيكن ڤركارا يڠ سام تيدق براولڠ ڤد ماس اكن داتڠ.