CDERT APM penyelamat kuda

Ramai tidak tahu Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM) juga mempunyai unit kudanya sendiri yang dikenali sebagai Civil Defence Emergency Response Team (CDERT) atau Pasukan Kecemasan Pertahanan Awam Briged Ekuin.