ڤڠروسي جاوتنكواس اينفرستروكتور دان ڤڠڠكوتن نڬري، مزلن بوجڠ بركات، چادڠن ڤپلارسن ايت باڬي مپلسايكن ببراڤ مسئله كچيل، ترماسوق جومله ڤنومڤڠ.

اين كران، كاتاڽ، ڤيهقڽ منداڤتي، اد لالوان يڠ كورڠ سسواي كران ڤنومڤڠ يڠ مڠڬوناكن بس تيدق راماي.

”كيت اكن بوات چادڠن ڤپلارسن سموا لالوان، موڠكين اد ڤراوبهن سيكيت باڬي بري لبيه منفعت كڤد رعيت جوهر.

”چادڠن كيت دالم كونترک بهارو ڤد بولن دڤن، مان٢ لالوان ورڠ ڤنومڤڠ كيت اكن چادڠكن سوڤايا بس يڠ لبيه كچيل دڬوناكن اونتوق مڠورڠكن كوس،“ كاتاڽ سلڤس ممبوات تينجاوان بس موافقت جوهر دترمينل لركين، دسيني كلمارين.