لبيه مناريق، احمد صفوان احمد صبري، 29، تيدق ماهو برسنديرين منچاري كبركتن برصدقة سڤنجڠ رمضان اين تتاڤي سباليقڽ مڠاجق اورڠ لا؞ين يڠ ماهو برسام-ساماڽ مڠينفاق كڤد ڬولوڠن ممرلوكن دڠن چارا ممبلي جوالنڽ ايت.

منوروت احمد صفوان، اين برمعنا سسياڤ سهاج بوليه ممبلي ناسي ايمڽ ايت ڤد هرڬ RM2.90 سبوڠكوس دڠن مينيموم 30 بوڠكوس جک برنية هندق مڠينفاق كڤد مان٢ ڤيهق يڠ ممرلوكن.

ماله كاتاڽ، دي توروت مناوركن خدمت ڤڠهانترن ماكنن ترسبوت سچارا ڤرچوما كڤد مان٢ تمڤت يڠ دمينتا ڤلڠڬنڽ دسكيتر ڤوست باندر اين.

ساي مولا ممڤروموسي نية اين دميديا سوسيال سلڤس بربينچڠ دڠن ايستري، سيتي نورعائشه ماسوري، 29، بارو٢ اين.

”تيدق سڠک ڤولا راماي روڤا-روڤاڽ يڠ مماسڠ نية سڤرتي ساي كران جوالن كامي منداڤت سمبوتن مڠڬالقكن سجق هاري كتيڬ برڤواسا،“ كاتاڽ كتيک دتمو؞ي دڬراي جوالنڽ، دسيني.

تمبه احمد صفوان، كبياسا؞نڽ مريک دمينتا اوليه ڤلڠڬن اونتوق مڠهانتر ناسي ايم يڠ دتمڤه ايت كرومه انق٢ يتيم، ڤوست تحفيظ دان مسجد.