Menurut Persatuan Bank-bank Malaysia (ABM), kadar itu meliputi pinjaman perumahan yang telah diluluskan bank dan di­terima oleh pemohon, termasuk yang telah lulus tetapi kemudian dibatalkan.

Jelasnya, pihak bank biasanya tidak merangkumkan permohonan dengan dokumen-dokumen yang tidak lengkap ketika me­ngira kadar kelulusan atau penolakan.

“Peminjam akan mempunyai peluang kejayaan jika permohonan tersebut mengambil kira kelayakan berdasarkan pendapatan sedia ada, perbelanjaan dan komitmen bayaran balik pinjaman lain.

“Pemohon dinasihatkan supaya tidak mengambil kesempatan dan perlu membuktikan bahawa mereka berupaya untuk membuat pembayaran balik bulanan,” jelasnya dalam kenyataan di sini hari ini.

Kenyataan itu dikeluarkan bagi memberi penjelasan kekeliruan mengenai perbezaan statistik membabitkan kadar penolakan pinjaman perumahan antara pihak bank dan pemaju, memandangkan pendekatan pe­rangkaan yang berbeza yang digunakan oleh setiap industri.

Menurut ABM, peraturan umumnya menyebut, ansuran bulanan pinjaman perumahan dan lain-lain komitmen hutang se­perti sewa beli pembiayaan, tidak boleh melebihi 40 peratus kepada jumlah pendapatan kasar.

“Faktor-faktor lain yang me­nyum­bang kepada peluang keja­yaan yang tinggi ialah rekod kredit yang baik, serta maklumat yang lengkap dan tepat berhubung de­ngan kedudukan kewangan pemohon apabila memohon pinjaman rumah,” jelasnya.

Tambah ABM, meskipun wujud pelbagai produk pinjaman rumah yang disediakan di pasaran, pelanggan perlu mengenal pasti kelebihan pinjaman yang berguna untuk mereka sebelum memilih produk pinjaman perumahan.