Ia disampaikan oleh Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis (JAIPs) kepada imam masjid berkenaan, Abu Hassan Jusoh.

Masjid Al-Amin baru sahaja digunakan setelah dibina sebuah bangunan baharu menggantikan masjid lamanya.

Turut hadir ialah Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis (MAIPs), Mohd Nazim Mohd Noor.

Mohd Nazim memaklumkan bahawa MAIPs pada Mesyuarat Majlis Bilangan ke 2 bagi tahun ini bertarikh 14 Mac 2019 telah bersetuju untuk memberikan kebenaran kepada masjid berkenaan untuk mengadakan solat jumaat di bangunan baharu apabila ia disiapkan sempurna dengan syarat-syarat bahawa ia hendaklah dilaksanakan oleh imam yang dilantik oleh MAIPs dengan mematuhi garis panduan dan fatwa yang dikeluarkan oleh MAIPs serta teks khutbah jumaat adalah mengikut teks yang disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis.