Menteri Wilayah, Khalid Abdul Samad berkata, jumlah itu tidak termasuk 10 transaksi yang dibatalkan, 23 transaksi yang ditangguhkan kerana masih dalam peringkat rundingan, 20 transaksi yang telah dipindah milik dan satu yang sedang dalam proses perundangan di mahkamah.