Timbalan Menterinya, Hannah Yeoh Tseow Suan berkat, setakat ini, dalam merangka akta baharu itu, kementerian telah mengadakan sesi konsultasi dengan kerjasama Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia (NCWO) yang disertai beberapa badan bukan kerajaan pada 3 Feb lalu bagi membincangkan kandungan untuk dimasukkan ke dalam akta tersebut.

“Kementerian juga akan melakukan kajian dengan mendapatkan maklum balas masyarakat, data serta kaedah pembuktian dalam kes-kes yang terlibat seterusnya membantu dalam merangka dasar dan strategi menangani isu gangguan seksual,” katanya pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.

Beliau menjawab soalan Maria Chin Abdullah (PH-Petaling Jaya) mengenai sejauh mana usaha kerajaan dalam menambah baik undang-undang sedia ada dan memperkenalkan undang-undang baharu mengenai kesaksamaan gender dan undang-undang gangguan seksual supaya lebih berkesan dalam melindungi wanita dan kanak-kanak.

Katanya, permohonan peruntukan untuk menjalankan kajian tersebut telah dikemukakan kepada Unit Perancang Ekonomi (EPU) pada 3 Mac lepas dan masih dalam pertimbangan EPU.

Mengulas lanjut, Yeoh berkata terdapat beberapa peruntukan undang-undang atau kod amalan garis panduan yang diperkenalkan oleh kerajaan untuk membendung kes-kes gangguan seksual iaitu di bawah Kanun Keseksaan; Pindaan Akta Kerja 1955; Kod Amalan Untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja dan Garis Panduan Mengendalikan Gangguan Seksual di Tempat Kerja Dalam Perkhidmatan Awam.

“Namun begitu, peruntukan undang-undang sedia ada perlu ditambah baik agar usaha kerajaan membendung gangguan seksual adalah lebih berkesan. Ini kerana, peruntukan di bawah Kanun Keseksaan lebih bersifat umum dan beban pembuktian di dalam kes yang dirujuk perlulah dibuktikan melampaui keraguan munasabah,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), sepanjang tiga tahun lepas (2015 hingga 2017) dilaporkan terdapat 47 kes tindakan tatatertib melibatkan gangguan seksual.

Daripada jumlah itu, 20 amaran dikeluarkan, sembilan kes melibatkan penangguhan pergerakan gaji, masing-masing enam kes turun gaji dan buang kerja, empat didenda serta masing-masing satu kes melibatkan pelucutan hak emolumen dan turun pangkat.

“Berbanding populasi penjawat awam yang jumlahnya kira-kira 1.6 juta, kes-kes ini mungkin bukan gambaran sebenar kes yang berlaku kerana berdasarkan maklum balas yang diterima masih ramai pegawai tidak tahu mengenai garis panduan ini dan ada yang tidak tahu untuk melaporkan kepada siapa.

“Jika mangsa melibatkan pegawai(nya) di bawah kesalahan tersebut, mereka (mangsa) mungkin akan rasa takut (untuk melaporkan), jadi kita kena mula mengadakan lebih banyak kempen untuk mendidik,” kata Yeoh menjawab soalan tambahan Anggota Parlimen Rantau Panjang Siti Zailah Mohd Yusoff (PAS-Rantau Panjang) mengenai jumlah kes gangguan seksual dan tindakan yang diambil.

Bagi kes yang dilaporkan kepada Kementerian Sumber Manusia melibatkan sektor swasta pula, sebanyak 15 kes dilaporkan sehingga Jun 2018, 24 kes (2017), 26 kes (2016),14 kes (2015), 14 kes (2014) dan 14 kes (2013).

“Jika dilihat, kes-kes ini rendah kerana kod amalan ini tidak wajib terhadap syarikat swasta, dan ramai tidak sedar hak mereka dalam isu melibatkan gangguan seksual, sehubungan itu kementerian akan memulakan kempen untuk mendidik semua (orang) dari sektor swasta dan awam supaya sedar hak mereka,” katanya.

Sementara itu, beliau berkata kementerian sedang giat mengadakan sesi konsultasi bagi membincangkan kerangka kandungan yang akan dikemukakan kepada Pejabat Peguam Negara untuk digubal menjadi satu akta kesaksamaan gender. - BERNAMA