Menurut Reuters, tiada kematian atau kerosakan dilaporkan setakat ini.