“Dalam tempoh tiga tahun, kami akan melabur sebanyak AS$300 juta (RM1.2 bilion) dalam program berita, rakan niaga dan kandungan,” kata Campbell Brown yang menguruskan rakan niaga berita global. - AFP