Siasatan tersebut terhadap amalan perdagangan tidak adil boleh membuatkan Washington untuk mengenakan tarif hukuman yang dilakukan berulang kali oleh Trump sejak berkuasa. - AFP